Биоритми – Политика на Личните Данни

В сила от: 05 Март 2019 г.

Sensortronic (“ние”, “нас”, или “нашия”) предоставя мобилното приложение Биоритми (“Приложение”).

Тази страница следва да Ви запознае с политиката за събиране и съхранение на личните данни, когато използвате Приложението.

Ние използваме Вашите лични данни, за правилната работа на Приложението. Като използвате Приложението, Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат използвани в съответствие с тази политика.

Събиране и използване на информацията

Ние събираме и съхраняваме следните типове информация с цел правилната работа на Приложението:

Типове събирана информация

Лични Данни

Докато използвате Приложението, ние можем да поискаме да ни предоставите определена информация, която може да бъде използвана за Вашата идентификация („Лични Данни“). Поисканата информация се ограничава до:

  • Име или псевдоним за всеки потребителските профили. Обърнете внимание, че не се изискват Вашите реални имена;
  • Дата на раждане за всеки от потребителските профили.

Използване на Данните

Sensortronic използва събраните данни за следните цели:

  • Името е необходимо за да идентифицираме всеки един от профилите в Приложението;
  • Датата на раждане – позволява да се изчислят коректно биоритмите за всеки потребителски профил.

Съхранение и Трансфер на Данните

  • Ние съхраняваме Вашите лични данни локално в Приложението;
  • Вашите Лични данни НЕ се прехвърлят извън Приложението;
  • В случай, че деинсталирате Приложението, Вашите лични данни се изтриват от устройството;
  • Ние НЕ съхраняваме Вашите лични данни на наши сървъри.

Sensortronic ще предприеме всички разумни стъпки за да гарантира, че Вашите лични данни се третират с необходимото ниво на сигурност и съгласно тази Политика на Личните Данни.

Предоставяне на Данните

Правни изисквания

Т.к. ние не съхраняваме Вашите лични данни, ние нямаме ангажимент да ги предоставяме на трети лица.

Сигурност

Т.к. ние не трансферираме Вашите лични данни извън Приложението, тяхната сигурност е под Ваш контрол по всяко време.

Промени по тази политика на лични данни

Ние можем да актуализираме нашата политика на лични данни от време на време. Ние ще Ви известим за промените, като качим новата Политика на Лични Данни на тази страница.

Ние Ви съветваме да преглеждате тази политика переодично за възможни промени. Промените по политиката на личните данни се приемат за ефективни, след като са публикувани на тази страница.

За връзка

Ако имате въпроси, свързани с Политиката на Личните Данни, пишете ни на hello@sensortronic.net